• 2018 Dec 31
  • 2017 Dis 31
  • 2016 Dis 31
  • 2015 Dis 31
  • 2014 Dis 31*
  • 2014 Mac 31
  • 2013 Mac 31
*Nota:Kewangan akhir tahun Gibraltar BSN Life Berhad telah ditukar dari 31 Mac kepada 31 Disember agar sehingga boleh serentak dengan akhir tahun kewangan syarikat kepada syarikat induk muktamad, Prudential Financial, Inc. dari Amerika Syarikat, melalui anak syarikat, The Prudential Insurance Company of America dan Bank Simpanan Nasional.