Apakah perkhidmatan yang anda boleh harapkan
daripada ejen kami?

 • Sebelum anda membeli polisi

  Ejen kami akan membantu anda dalam memilih pelan insurans yang sesuai dan menjelaskan kepada anda semua perkara yang perlu anda tahu.

  Membantu anda memilih pelan insurans yang sesuai
  • Meneliti kandungan Borang Pencarian Fakta Pelanggan untuk memahami keperluan insurans dan matlamat kewangan anda.
  • Mengesyorkan pelan insurans yang sesuai selepas menilai keperluan anda.
  Menerangkan ciri-ciri produk
  • Menerangkan ciri-ciri produk, manfaat yang dibayar, pengecualian, premium dan caj-caj.
  • Menyediakan Helaian Penerangan Produk, untuk membantu anda dalam membuat keputusan yang tepat dan memudahkan anda membuat perbandingan produk.
   
 • Apabila anda membuat keputusan untuk membeli polisi

  Ejen kami akan membantu anda membuat permohonan polisi dan memastikan bahawa anda memahami terma dan syarat polisi anda.

  Membantu anda dalam permohonan polisi
  • Menerangkan kepentingan menjawab soalan-soalan di dalam borang permohonan dengan lengkap dan tepat.
  • Menghantar permohonan untuk proses pengunderaitan selepas anda menandatangani borang permohonan.
  • Mengatur pemeriksaan perubatan dengan salah sebuah daripada klinik panel kami, jika perlu.
  • Memaklumkan kepentingan membuat penamaan untuk memastikan wang polisi diterima oleh penama / waris sekiranya berlaku kematian.
  Menerangkan terma dan syarat polisi
  • Dokumen polisi akan dihantar kepada anda (dengan tangan atau melalui pos) dalam masa 21 hari.
  • Menerangkan terma-terma dan syarat-syarat polisi kepada anda bagi memastikan pelan yang dibeli sesuai dengan keperluan anda.
   
 • Semasa tempoh polisi

  Dari notifikasi tentang polisi dan pembaharuan polisi ke membuat tuntutan berkenaan polisi anda, ejen kami sentiasa bersedia untuk membimbing anda.

  Perkhidmatan polisi yang berterusan
  • Membantu anda dalam proses pembaharuan polisi.
  • Menyediakan perkhidmatan berterusan seperti pengubahsuaian polisi, pertukaran alamat dan kekerapan pembayaran premium. Jika ejen telah meninggalkan Syarikat, pihak kami akan melantik ejen baru untuk berkhidmat kepada anda.
  Membantu anda dalam membuat tuntutan
  • Membimbing anda melalui prosedur standard untuk membuat tuntutan insurans.
   
 • Cara untuk GBSN-SERVICE-GUIDE_AGENCY.pdfmenyemak status pendaftaran ejen kami atas talian

  Memeriksa status pendaftaran ejen kami secara atas talian

  • Kunjungi laman Know Your Agent di laman sesawang Life Insurance Association of Malaysia (LIAM) di www.liam.org.my.

  • Masukkan nombor MyKad, IC Lama atau nombor LIAM ejen dan tekan butang ‘Search’.

  • Jika ejen sudah didaftarkan, maklumat lesen menjual insurans akan muncul di laman search result.

   
 • Cara untuk menyemak status pendaftaran ejen kami melalui SMS

  Memeriksa status pendaftaran ejen kami melalui SMS

  • Taip LIAMENQ<jarak><bahasa><jarak><jenis identifikasi><jarak><nombor identifikasi> dan hantar ke 63633

  • Contohnya, taip “LIAMENQ E A 881212115168” jika anda ingin memeriksa status pendaftaran ejen menggunakan Nombor MyKad dan mendapat keputusan dalam Bahasa Malaysia.

  • Kod pendek seperti yang tertera di bawah:
   • Bahasa: E – Bahasa Inggeris, M – Bahasa Malaysia, C – Bahasa Cina
   • Jenis Identifikasi: A – MyKad / Nombor IC Lama, B – Nombor LIAM
 • Muat turun panduan perkhidmatan

  Muat turun Panduan Perkhidmatan dalam bentuk Portable Document Format (PDF).

   

Apakah perkhidmatan yang anda boleh harapkan
daripada ejen BSN kami?

 • Sebelum anda membeli polisi

  Pakar insurans kami akan membantu anda dalam memilih pelan insurans yang sesuai dan menjelaskan kepada anda semua perkara yang perlu anda tahu.

  Membantu anda memilih pelan insurans yang sesuai
  • Meneliti kandungan Borang Pencarian Fakta Pelanggan untuk memahami keperluan insurans dan matlamat kewangan anda.
  • Mengesyorkan pelan insurans yang sesuai selepas menilai keperluan anda.
  Menerangkan ciri-ciri produk
  • Menerangkan ciri-ciri produk, manfaat yang dibayar, pengecualian, premium dan caj-caj.
  • Menyediakan Helaian Penerangan Produk, untuk membantu anda dalam membuat keputusan yang tepat dan memudahkan anda membuat perbandingan produk.
   
 • Apabila anda membuat keputusan untuk membeli polisi

  Pakar insurans kami akan membantu anda membuat permohonan polisi dan memastikan bahawa anda memahami terma dan syarat polisi anda.

  Membantu anda dalam permohonan polisi
  • Menerangkan kepentingan menjawab soalan-soalan di dalam borang permohonan dengan lengkap dan tepat.
  • Menghantar permohonan untuk proses pengunderaitan selepas anda menandatangani borang permohonan.
  • Mengatur pemeriksaan perubatan dengan salah sebuah daripada klinik panel kami, jika perlu.
  • Memaklumkan kepentingan membuat penamaan untuk memastikan wang polisi diterima oleh penama / waris sekiranya berlaku kematian.
  Menerangkan terma dan syarat polisi
  • Dokumen polisi akan dihantar kepada anda (dengan tangan atau melalui pos) dalam masa 21 hari.
  • Menerangkan terma-terma dan syarat-syarat polisi kepada anda bagi memastikan pelan yang dibeli sesuai dengan keperluan anda.
   
 • Semasa tempoh polisi

  Dari notifikasi tentang polisi dan pembaharuan polisi ke membuat tuntutan berkenaan polisi anda, pakar insurans kami sentiasa bersedia untuk membimbing anda.

  Perkhidmatan polisi yang berterusan
  • Membantu anda dalam proses pembaharuan polisi.
  • Menyediakan perkhidmatan berterusan seperti pengubahsuaian polisi, pertukaran alamat dan kekerapan pembayaran premium. Jika ejen telah meninggalkan Syarikat, pihak kami akan melantik ejen baru untuk berkhidmat kepada anda.
  Membantu anda dalam membuat tuntutan
  • Membimbing anda melalui prosedur standard untuk membuat tuntutan insurans.
   
 • Muat turun panduan perkhidmatan

  Muat turun Panduan Perkhidmatan BSN dalam bentuk Portable Document Format (PDF).

Apakah perkhidmatan yang anda boleh harapkan
daripada ejen POS kami?

 • Sebelum anda membeli polisi

  Wakil jualan kami akan membantu anda dalam memilih pelan insurans yang sesuai dan menjelaskan kepada anda semua perkara yang perlu anda tahu.

  Membantu anda memilih pelan insurans yang sesuai
  • Meneliti kandungan Borang Pencarian Fakta Pelanggan untuk memahami keperluan insurans dan matlamat kewangan anda.
  • Mengesyorkan pelan insurans yang sesuai selepas menilai keperluan anda.
  Menerangkan ciri-ciri produk
  • Menerangkan ciri-ciri produk, manfaat yang dibayar, pengecualian, premium dan caj-caj.
  • Menyediakan Helaian Penerangan Produk, untuk membantu anda dalam membuat keputusan yang tepat dan memudahkan anda membuat perbandingan produk.
   
 • Apabila anda membuat keputusan untuk membeli polisi

  Wakil jualan kami akan membantu anda membuat permohonan polisi dan memastikan bahawa anda memahami terma dan syarat polisi anda.

  Membantu anda dalam permohonan polisi
  • Menerangkan kepentingan menjawab soalan-soalan di dalam borang permohonan dengan lengkap dan tepat.
  • Menghantar permohonan untuk proses pengunderaitan selepas anda menandatangani borang permohonan.
  • Mengatur pemeriksaan perubatan dengan salah sebuah daripada klinik panel kami, jika perlu.
  • Memaklumkan kepentingan membuat penamaan untuk memastikan wang polisi diterima oleh penama / waris sekiranya berlaku kematian.
  Menerangkan terma dan syarat polisi
  • Dokumen polisi akan dihantar kepada anda (dengan tangan atau melalui pos) dalam masa 21 hari.
  • Menerangkan terma-terma dan syarat-syarat polisi kepada anda bagi memastikan pelan yang dibeli sesuai dengan keperluan anda.
   
 • Semasa tempoh polisi

  Dari notifikasi tentang polisi dan pembaharuan polisi ke membuat tuntutan berkenaan polisi anda, wakil jualan kami sentiasa bersedia untuk membimbing anda.

  Perkhidmatan polisi yang berterusan
  • Membantu anda dalam proses pembaharuan polisi.
  • Menyediakan perkhidmatan berterusan seperti pengubahsuaian polisi, pertukaran alamat dan kekerapan pembayaran premium. Jika ejen telah meninggalkan Syarikat, pihak kami akan melantik ejen baru untuk berkhidmat kepada anda.
  Membantu anda dalam membuat tuntutan
  • Membimbing anda melalui prosedur standard untuk membuat tuntutan insurans.
   
 • Muat turun panduan perkhidmatan

  Muat turun Panduan Perkhidmatan POS dalam bentuk Portable Document Format (PDF).